Menu Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dla strony Internetowej delta-trade.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony delta-trade.pl.

 

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Delta Trade Małgorzata i Krzysztof Czaja Spółka Jawna (dalej: „Administrator”), adres siedziby: ul. Majakowskiego 7 w Ostrowie Wielkopolskim 63-400, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304376, NIP: 6222586127, REGON: 300208151.
 2. Kontakt z Administratorem
  Kontakt z Administratorem danych możliwy jest poprzez adres do korespondencji zgodnie z pkt. 1 lub pod adresem poczty elektronicznej: office@delta-trade.pl.
 3. Bezpieczeństwo i procedury
  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stosujemy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy poziom bezpieczeństwa i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Regulacje dot. przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator informuje także o zgodności swych działań z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 5. Pochodzenie danych osobowych
  Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością na stronie Internetowej delta-trade.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, zakup towaru, usługi, zadanie pytania, subskrypcję biuletynów informacyjnych, kontakt z biurem obsługi klienta i inne. Serwis delta-trade.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “Cookies” wykorzystywanych w celach lepszego dopasowania strony do potrzeb Użytkownika i analitycznych.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych
  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 7. Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane przetwarzane będą w celu zawarcia i/lub realizacji umowy lub realizacji zamówienia i wszelkich czynności poprzedzających, wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów, a także w celach marketingowych lub innych celach związanych z realizacją obowiązków prawnych na rzecz instytucji państwowych. Dane mogą być również przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, w przypadku udzielenia dodatkowej zgody.
 8. Dostęp do danych osobowych
  Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Do gromadzonych danych przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do zażądania od Administratora ich modyfikacji i/lub zaprzestania przetwarzania w dowolnym momencie. W tym celu wymagane jest podjęcie kontaktu rozpoczynającego proces modyfikacji/przeniesienia/aktualizacji/usunięcia danych na adresy podane w pkt. 2.
 9. Zaprzestanie przetwarzania danych
  Równolegle do pkt. 8 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest/nie była wyrażona zgoda, umowa czy przepis prawa. W przypadku złożenia sprzeciwu, po rozpatrzeniu wymaganego wniosku, nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem. Przetwarzanie informacji może być kontynuowane w przypadku wykazania, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione, podstawy do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Polskiego oraz Europejskiego.
 10. Czas przechowywania danych
  Dane osobowe przechowywane będą przez okres zdefiniowany przez Administratora. Jednocześnie w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu jego zgłoszenia i rozpatrzenia, zgodnie z pkt. 8 i 9.
 11. Wnoszenie skargi
  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w tym przypadku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 12. Postanowienia końcowe
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub zaniechanie udostępniania wymaganych informacji uniemożliwić może realizację umowy, a w efekcie poskutkować odmową realizacji danej usługi. Użytkownik kontynuując korzystanie ze strony Administratora wyraża zgodę i akceptuje niniejszy regulamin dot. Cookies i Politykę Prywatności. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności strony, na które może wpłynąć rozwój technologii Internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu Internetowego. O wszelkich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. Odnośniki zewnętrzne
  W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron Internetowych. Takie strony Internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznanie.

PLIKI „COOKIES”

Strona Internetowa delta-trade.pl korzysta z „Ciasteczek”.

 1. Pliki Cookies (tzw. „Ciasteczka”) stanowią dane informatyczne w formie tekstowej, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron Internetowych Administratora. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony Internetowej, z której pochodzą, czas ważności pliku oraz jego unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym Ciasteczka na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony Internetowej.
 3. Ciasteczka wykorzystujemy w następujące sposoby:
  a) W celach statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości w celu poprawy doświadczeń Użytkownika na stronie;
  b) określania ogólnego profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. Ograniczenia w dostępie do stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność strony Internetowej. Blokowanie plików Cookies może powodować błędy na stronie, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Ewentualne błędy nie powinny mieć wpływu na końcowy poziom bezpieczeństwa Użytkownika strony.
 5. Tworzone pliki Cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z operatorem strony Internetowej podmioty. Szczegółowe informacje dot. korzystana z plików przez Google dostępne są tutaj: Polityka Ochrony Prywatności Google Analytics https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl
 6. Cookies mogą być wykorzystane przez narzędzia analityczne, w szczególności Google Analytics, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta
  z Serwisu. Pliki mogą w tym celu zachować informację o ścieżce użytkownika lub czasie pozostawania na danej podstronie. W celu dostosowania ustawień prywatności dla sieci Google, kliknij tutaj: https://www.google.com/ads/preferences/
 7. Zarządzanie plikami Cookies odbywa się zgodnie z systemami i programami wykorzystywanymi w danym momencie przez Użytkownika, w celu uzyskania dostępu do usług (np. połączenie ze stroną Internetową Administratora). Zastosowanie mają instrukcje i dokumentacje dla danej przeglądarki/systemu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie programów/systemów przez Użytkownika.