JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantujemy doskonałą jakość
naszych wyrobów

W celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa stale monitorujemy łańcuch dostaw surowców używanych do produkcji.

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i zgodność
z wymogami Dyrektyw Europejskich.

Wszystkie nasze wyroby posiadają atesty autoryzowanych laboratoriów takich jak:

Making happy
Main menu