Informacje

Informacje

Delta Trade Małgorzata i Krzysztof Czaja spółka jawna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, informuje, że zabawka Maskotka pluszowa art.nr 292121 Kod EAN 5907693121218 nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 paździenika 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek z uwagi na pojawienie się w wyniku badania laboratoryjnego małych elementów (oczu) oraz nietrwałość szwów, dostępne stało się wypełnienie  materiału włóknistego, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka.

Ogłoszenie publikuje się w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 stycznia 2019 znak DNR-2.730.225.2018.KZ.

Main menu